3 extra Proefjesprojecten Volta

Inschrijven niet meer mogelijk

Drie Proefjesprojecten in februari voor meisjes en jongens. In deze 3 projecten kunnen kinderen meer ontdekken van natuurkundige krachten en chemische reacties. Natuurlijk gebruiken we weer spullen van rond en om het huis. Tijdens deze weken gaan we in ieder geval koolzuurraketjes maken en lanceren.

 

Projectnaam: 3 extra Proefjesprojecten Volta
Projectcode: PPVOLTA2
Projecten:  3 projecten op maandag. Van 2  februari 2015 t/m 16 februari 2015
van 15:30 uur tot 16:30 uur.
Doelgroep:  basisschoolleerlingen groep 3,4,5.
Minimaal 8 en maximaal 12 kinderen 
Locatie:  Volta, Houtmankade 336, Amsterdam
Projectspecialist:  Geert de Boer
Inschrijfgeld:  € 30,- voor 3 projecten; € 25,- voor stadspashouders
Inschrijven: Inschrijven kan door en e-mail te zenden naar proefjesproject@gmail.com. Vermeld voor-, achternaam en leeftijd kind(eren), e-mailadres en telefoonnummer van de ouder.
Het inschrijfgeld van kan overgemaakt worden op 
NL57INGB0004978877 t.n.v. Beeldraam te Amsterdam onder vermelding van voor-, achternaam kind(eren) en de projectcode: PPVOLTA2

De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Kinderen van het lopende Proefjesproject Volta hebben voorrang. 
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert de Boer via proefjesproject@gmail.com of 06-17165114
het-proefjesproject-s
Share Button